Odwiedzono nas już razy od 03.12.2007r.

O szkole


 

Zespół Szkolno - Gimnazjalny Nr 4 w Radomsku

ul. Świętej Jadwigi Królowej 20

97 - 500 Radomsko

e-mail: zsgnr4@poczta.internetdsl.pl

Ważne telefony:
Dyrektor: Wojciech Grajkowski -  44 6854407
Wicedyrektor:  A.Piętka, M. Krupska - 44 6854410
Pedagog szkolny W.Nowak - 44 6854415
Sekretariat - 44 6854406
Kierownik gospodarczy - 44 6854414
Hala sportowa - 446854416


W skład Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego Nr 4 wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 i Publiczne Gimnazjum Nr 5.
W roku szkolnym 2011/2012 do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 uczęszcza 448 uczniów, uczących się w 19 klasach, w tym 32 uczniów, uczących się w  klasie zerowej. Do Publicznego Gimnazjum Nr 5 uczęszcza 295 uczniów, uczących się w 12 klasach.

Nasza szkoła jest jedną z najnowocześniejszych placówek w mieście. Od 1988 roku mieści się przy ul. Św. J. Królowej 20 w nowym budynku podzielonym na dwa segmenty: jeden dla uczniów nauczania zintegrowanego, a drugi dla klas IV-VI i gimnazjum.

Dysponujemy wspaniałą bazą:

 • halą sportową największą i najnowocześniejszą w mieście
 • boiskiem do siatkówki plażowej, do piłki nożnej, bieżnią, skocznią i rzutnią
 • trzema pracowniami komputerowymi z 28 komputerami ze stałym dostępem do Internetu, w dwóch pracowniach zamontowano projektor multimedialny
 • 22 pracowniami przedmiotowymi (kształcenia zintegrowanego, polonistycznymi germanistycznymi, matematycznymi, biologicznymi, plastyczną i historyczną)
 • salą widowiskowo – teatralną
 • nowoczesną pracownię językową dysponującą tablicą multimedialną i odrębnymi stanowiskami dla ucznia
 • Centrum Informacji Multimedialnej w skład którego wchodzą 4 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki
 • salą dla klas zerowych
 • gabinetem logopedy, pedagoga, psychologa i pedagoga korekcyjnego
 • świetlicą
 • przestronną stołówką i kuchnią
 • bogato wyposażoną biblioteką i czytelnią oraz oddzielnymi szatniami dla poszczególnych klas

Jako jedyna szkoła w mieście posiadamy gabinet  pomocy przedmedycznej.

W naszej placówce kształcimy, wychowujemy i rozwijamy zainteresowania uczniów. Zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani nauczyciele, którzy oprócz zajęć obowiązkowych prowadzą różnorodne koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i doskonalące umiejętności uczniów, jak również przygotowujące ich do konkursów i olimpiad.

Zapewniamy uczniom możliwość rozwijania zainteresowań sportowych. Już od I klasy szkoły podstawowej tworzone są klasy z rozszerzonym programem w-f. Dzieci mogą korzystać z nauki pływania. Przy placówce działa także Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” oraz Miejski Klub Sportowy „WIKING”, którego członkowie odnoszą znaczące sukcesy w mieście, województwie oraz na szczeblu ogólnopolskim. Dla uczniów klas pierwszych wprowadzono w bieżącym roku szkolnym także dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, zajęcia językowe oraz zajęcia artystyczne i taneczne.

Umiejętności muzyczne i wokalne uczniowie doskonalą na zajęciach chóru szkolnego.

Zespół taneczny FLEKS umożliwia dzieciom i młodzieży naukę tańca nowoczesnego.

Dużym zainteresowaniem cieszą się koła teatralne. Już najmłodsi uczniowie mogą wykazać się talentem aktorskim w teatrzyku „Joguś” prowadzonym dla klas I-III. Istnieją również koła teatralne dla klas IV-VI i gimnazjum.

Przedstawienia prezentowane przez uczniów naszego zespołu (lub szkoły) są nagradzane w wielu konkursach i przeglądach teatralnych.

Nasza placówka prowadzi naukę języka angielskiego już od I klasy szkoły podstawowej. W PG prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego i języka angielskiego.

W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się także koła informatyczne, historyczne, matematyczne, geograficzne, plastyczne, edukacji regionalnej oraz zajęcia profilaktyczno-wychowawcze oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Zespół Szkolno-Gimnazjalny jest przyjazny i bezpieczny dla uczniów. Pomocą wychowankom i ich rodzicom służą: pedagog szkolny, psycholog, logopeda, pedagog korekcyjny oraz wychowawcy. Szczególną opieką otaczamy naszych najmłodszych milusińskich z klas „0”.

Uczniowie mają możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej od godz. 730 do godz. 1600. Tu również odbywają się zajęcia teatralne, plastyczne, gry i zabawy, a nauczyciele służą pomocą przy odrabianiu lekcji.

Wykwalifikowana kadra realizuje nowoczesne programy nauczania, opiera się na sprawdzonych metodach i wykorzystuje nowatorskie formy pracy. Zapewnia uczniom wysoką jakość kształcenia i wychowania.

Drodzy Rodzice!

Mamy nadzieję, że bogata oferta naszej szkoły sprosta państwa oczekiwaniom i umożliwi wszechstronny rozwój Waszym pociechom.